Об игре

 1. “Tet – jaunais.tet.lv” kampaņu (turpmāk tekstā - Kampaņa) organizē SIA “Lattelecom”, reģ. nr. 40003052786, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, Latvija, LV-1011, (turpmāk - Kampaņas organizētājs).
 2. 2019. gada 1. aprīlī SIA “Lattelecom” tiks mainīts juridiskais nosaukums uz SIA “Tet”.
 3. Kampaņas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Kampaņas organizētājs un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Kampaņas dalībniekiem.
 4. Kampaņas norises teritorija – visa Latvijas Republikas teritorija. Kampaņā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
 5. Kampaņas norises sākuma datums ir 2019. gada 26. marts. Kampaņas norises beigu datums ir 2019. gada 24. aprīlis. Dalības pieteikšana Kampaņā ir no 2019. gada 26. marta plkst. 00:00 līdz 2019. gada 24. aprīļa plkst. 23:59.
 6. Lai piedalītos Kampaņā un spēlētu spēli, Kampaņas dalībniekam jāreģistrējas mājaslapā jaunais.tet.lv, ievadot savu tālruņa numuru. Reģistrācija ir bez maksas.
 7. Lai piedalītos spēlē, nav nepieciešams veikt pirkumu vai maksāt dalības maksu.
 8. Kampaņas dalībniekam spēli mājaslapā jaunais.tet.lv dienas laikā ir iespējams spēlēt tikai vienu reizi.
 9. Spēlējot spēli, dalībnieks piedalās izlozē par dienas balvu. Lai piedalītos izlozē par nedēļas balvu, dalībniekam nepieciešams nedēļas laikā piedalīties spēlē vismaz 3 (trīs) dienas (dalībai spēlē nav obligāti jābūt 3 (trīs) dienas pēc kārtas).
 10. Kampaņā nedrīkst piedalīties tā organizētāji SIA “Lattelecom”/ “Tet” un AS “RCL”.
 11. Kampaņas norises laikā kampaņas organizētājs veic noteiktu datu ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Kampaņas laimētājus. Dati tiks uzglabāti atbilstoši Privātuma politikas 7. punktam un Kampaņas noteikumiem, saskaņā, ar kuriem tiek apstrādāti personas dati Kampaņas organizēšanai. Ar Privātuma politiku varat iepazīties šeit: https://www.lattelecom.lv/images/Lattelecom/lattelecom-lietosanas-noteikumi-lv.pdf Ar Kampaņas noteikumiem var iepazīties jaunais.tet.lv.
 12. Iesniedzot informāciju par sevi, Kampaņas dalībnieks piekrīt, ka tiks veikta viņa personas datu apstrāde “Tet” Kampaņas ietvaros.
 13. Piesakot dalību spēlē, Kampaņas dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un tos ievēros.
 14. Spēles dalībnieks apliecina, ka mājaslapā jaunais.tet.lv norādītā informācija ir patiesa. Spēles dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par iesniegtās informācijas pareizību. Nepareizi iesniegta informācija var būt par pamatu balvas neizsniegšanai.
 15. Balvu fonds:
  • Ikdienas balvas:
   • JBL go teal 10 gab.
   • Sony austiņas 10 gab.
   • Ārējais akumulators Fresh n rebel 10 gab.
  • Nedēļas balvas:
   • Garmin Forerunner 35 – 1 gab. gaiši zils
   • Fitbit Ionic - 1 gab. pelēks
   • Elektriskais skūteris 1 gab. melns
   • JBL extreme 2 gab. sarkans
 16. Kampaņas ietvaros katru dienu, laika posmā no 2019. gada 27. marta līdz 2019. gada 25. aprīlim, plkst. 12.00 tiek noteiktas ikdienas balvu izlozes.
 17. Nedēļas balvu izlozes notiek 2019. gada 1. aprīlī, 8. aprīlī, 15. aprīlī, 22. aprīlī un 25. aprīlī
 18. Izlozes tiks veiktas ar programmatūras palīdzību no pieteikumiem, kas saņemti un pārbaudīti no SIA “Lattelecom”/ “Tet” un viņu partneru puses.
 19. Laimētāji tiks publicēti mājaslapā jaunais.tet.lv nākamās dienas laikā pēc izlozes. Mājaslapā tiks publicēta daļa no laimētāja telefona numura.
 20. Laimesta ieguvēju par laimesta saņemšanu SIA “Lattelecom/ “Tet” informēs personīgi – nosūtot īsziņu uz laimētāja norādīto telefona numuru ar saiti uz laimestu. Ierodoties saņemt laimēto balvu, laimētājam jāuzrāda šī īsziņa SIA “RCL” darbiniekam.
 21. Balvas varēs saņemt pie Konkursa organizatora sadarbības partnera AS “RCL” (TBWA\Latvija), Brīvības iela 40-40a, Rīga līdz 2019. gada 30. jūnijam. Ja balvu ieguvēji nav ieradušies pēc laimētajām balvām līdz 2019. gada 30. jūnijam, balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Kampaņas organizētāju īpašumā.
 22. Ja Kampaņas laimētājs nevar uzrādīt ziņu par laimestu, balva netiek izsniegta.
 23. Kampaņas organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējmiem, kas radušies, lietojot balvu. Balvas apmaiņa pret citu balvu, izmaksa skaidrā naudā vai nodošana trešajām personām netiek pieļauta.
 24. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 25. Kampaņas organizētāji nevar tikt uzskatīti par atbildīgiem, ja Kampaņas dalībnieki neievēro šos noteikumus.
 26. Kampaņas organizētājs nenes atbildību par dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti noteikumi vai dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar laimētāju nav izdevies sazināties no Kampaņas organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.
 27. Kampaņas organizētājs neatbild par tehniskām problēmām, kuras radušās tehniskajās ierīcēs, no kurām tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
 28. Ar jautājumiem par Kampaņas norisi vai laimestu saņemšanu iespējams vērsties pie Kampaņas organizatora, zvanot pa tālruni +371 26997833 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 vai rakstot e-pastu sarlote.janovica@tbwa.lv līdz 2019. gada 30. jūnijam.
 29. Kampaņas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt savu dalību Kampaņā, vēršoties ar rakstveida iesniegumu uz sarlote.janovica@tbwa.lv un iesniegumā norādot konkrētās Kampaņas nosaukumu.
 30. Kampaņas organizētāja un dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti šajos noteikumos.
 31. Visos citos gadījumos, ko neregulē šie noteikumi ir piemērojami Latvijas Republikas likumi.
 32. Jebkurš strīds, pretruna vai prasība, kas izriet no vai saistībā ar šiem noteikumiem vai to pārkāpumu ir risināms ar tiesas palīdzību Latvijas Republikā. Strīdam piemērojami Latvijas Republikas likumi.
 33. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par kampaņu ir tikai informatīvs raksturs. Organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas akcijas noteikumos, lai nodrošinātu akcijas drošu un godīgu norisi. Kampaņas noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža spēlē – Kampaņas noteikumu sadaļā.